Tiêu điểm

Tổ chức nhân sự

Thứ năm, 27/04/2017 10:51:09 SA
 

Phó Vụ trưởng

Đ/c Nguyễn Thị Minh Châu

Phó Vụ trưởng

Đ/c Lại Bình

 
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế
 
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0