Tiêu điểm

Tổ chức Liên Hợp Quốc

Thứ tư, 15/02/2017 01:05:03 CH
Tên cơ quan Địa chỉ SĐT Fax Email Website
Liên Hiệp Quốc Chương trinh Phát triển của Liên Hợp Quốc Green One UN House, 304 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình 024-39421495 024-39422267 registry.vn@undp.org  
Liên Hiệp Quốc Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc Green One UN House, 304 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình 024-38500100 024-37265520 hanoi.registry@unicef.org www.unicef.org/vietnam
Liên Hiệp Quốc Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc Green One UN House, 304 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình 024-38236632 024-38232822 vietnam.office@unfpa.org vietnam.unfpa.org
Liên Hiệp Quốc Văn phòng Liên Hiệp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm Tầng 5 Machinco Building, 444 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình 024-39388437-42 024-38220854/

0382249

fo.vietnam@unodc.org  
Liên Hiệp Quốc Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc Green One UN House, 304 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình 024-39424208 024-39423257 FAO-VN@fao.org  
Liên Hiệp Quốc Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS Green One UN House, 304 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình 024-38500100 024-38500100    
Liên Hiệp Quốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc Green One UN House, 304 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình 024-37470275 024-37470274 registry@unesco.org.vn  
Liên Hiệp Quốc Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc Green One UN House, 304 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình 024-38224490 024-39422484 office.vietnam@unido.org  
Liên Hiệp Quốc Tổ chức Y tế Thế giới Green One UN House, 304 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình 024-38500100/

38501888

024-37265520 wpvnmwr@who.int  
Liên Hiệp Quốc Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc Green One UN House, 304 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình 024-38500100 024-37265520 registry.vietnam@unwomen.org  
Tổ chức Di trú Quốc tế 304 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình 024-38500100 024-37265519 hanoi@iom.int  
Tổ chức Lao động Quốc tế 48-50 Nguyễn Thái Học, Q. Ba Đình 024-37340902 024-37340904 hanoi@ilo.org  
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0