Tiêu điểm

Thủ tục hành chính

  • Quy chế Hợp tác quốc tế

    Quy chế Hợp tác quốc tế

    Quy chế Hợp tác quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 2844/QĐ-BYT ngày 9/8/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế hợp tác quốc tế của Bộ Y tế

Các văn bản liên quan đến công tác Hợp tác quốc tế

 Các văn bản liên quan đến công tác Hợp tác quốc tế

Các văn bản chung về lễ tân ngoại giao

Quy trình xét và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Y tế, Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho chuyên gia, đối tác hợp tác trong lĩnh vực y tế

 Quy trình xét và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Y tế, Kỷ niệm chương

Quy trình này quy định thống nhất trình tự, thủ tục xét và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho các chuyên gia, đối tác hợp tác trong lĩnh vực y tế tại...

Quy trình Tổ chức, Quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế trong lĩnh vực y tế

 Quy trình Tổ chức, Quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế trong lĩnh vực y tế

Quy trình này nhằm quy định thống nhất trình tự giải quyết thủ tục tổ chức, quản lý hội nghị hội thảo quốc tế về y tế (Sau đây gọi tắt HNHTQT)

Tên một số chức danh, tổ chức Đảng và đoàn thể dịch sang tiếng Anh

 Tên một số chức danh, tổ chức Đảng và đoàn thể dịch sang tiếng Anh

Tên một số chức danh, tổ chức Đảng và đoàn thể dịch sang tiếng Anh

Quy trình Đón tiếp khách quốc tế

 Quy trình Đón tiếp khách quốc tế

Quy trình này quy định thống nhất trình tự tiến hành việc đón tiếp khách quốc tế trong các hoạt động đối ngoại tại cơ quan Bộ Y tế và tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Quy trình Giải quyết thủ tục đoàn vào

 Quy trình Giải quyết thủ tục đoàn vào

Quy trình này nhằm quy định thống nhất trình tự giải quyết thủ tục cho khách nước ngoài vào Việt Nam làm việc trong lĩnh vực y tế (sau đây gọi tắt là đoàn vào).

Quy trình Đàm phán Ký kết các Văn bản Điều ước quốc tế

 Quy trình Đàm phán Ký kết các Văn bản Điều ước quốc tế

Mục đích của Quy trình này nhằm quy định thống nhất thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiến hành việc đàm phán ký kết các điều ước quốc tế do Bộ Y tế ký nhân danh Chính phủ, các thoả thuận quốc tế cấp Bộ...

Quy trình cử cán bộ đi công tác nước ngoài

 Quy trình cử cán bộ đi công tác nước ngoài

Quy trình này nhằm quy định thống nhất trình tự giải quyết thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học tập, nghiên cứu, dự hội nghị hội thảo, tham quan khảo sát, trao đổi hợp tác, ký kết, giảng...

Các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực y tế

 Các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực y tế

Bổ sung các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế