Các quy trình ISO

Quy trình Đón tiếp khách quốc tế

Thứ năm, 13/10/2016 02:30:38 CH

1. MỤC ĐÍCH:

Quy trình này quy định thống nhất trình tự tiến hành việc đón tiếp khách quốc tế trong các hoạt động đối ngoại tại cơ quan Bộ Y tế và tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy trình đón tiếp khách quốc tế được áp dụng cho việc đón tiếp khách quốc tế trong các hoạt động đối ngoại tại cơ quan Bộ Y tế/đơn vị trực thuộc Bộ Y tế có Lãnh đạo Bộ Y tế tham dự.

3. TÀI LIỆU THAM CHIẾU:

- Nghị định số 63/2012/ NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế.

- Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế.

- Nghị định số 82/2001/NĐ-CP  ngày 06 tháng 11 năm 2001 về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài.

- Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

- Sách tham khảo “Hỏi và đáp Nghi lễ và thủ tục lễ tân ngoại giao Việt Nam”, Cục Lễ tân Nhà nước.

- Đề cương giới thiệu công tác lễ tân ngoại giao của Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao.

- Sổ tay công tác ngoại vụ, Bộ Ngoại giao 2008.

 

File đính kèm:  QT2_ Tiep khach quoc te_Nga 29_9_2015.pdf |  Download: 1801
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0

Bài mới hơn