Tiêu điểm

Nhóm Đối tác Y tế

Mô hình bác sỹ gia đình nào phù hợp với Việt Nam?

 Mô hình bác sỹ gia đình nào phù hợp với Việt Nam?

SKĐS - Phòng khám bác sỹ gia đình tại các trạm y tế xã phường của Việt Nam sẽ là hướng đi chủ đạo bởi đây là hệ thống gần dân nhất, đã đóng đến 80% vai trò của bác sỹ gia đình so với các nước trên thế...

Đại sứ EU tại Việt Nam: Ngành y tế đạt nhiều bước tiến trong 5 năm qua

 Đại sứ EU tại Việt Nam: Ngành y tế đạt nhiều bước tiến trong 5 năm qua

SKĐS - Giám đốc WB Victoria Kwakwa và Đại sứ EU Bruno Angelet nhận định chiến lược ngành y tế đi đúng hướng trong trọng tâm nâng cao sức khỏe người dân.