Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Lãnh đạo và cán bộ phụ trách HTQT các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Y tế

Thứ năm, 19/10/2017 03:59:21 CH

Viện Chiến lược & Chính sách y tế

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng Quản lý Khoa học Đào tạo-HTQT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

Trần Thị Mai Oanh

Viện trưởng

024.38234167 ext 5219

tranmaioanh@hspi.org.vn

024.38232448

Phan Hồng Vân

Trưởng phòng QL KH-ĐT-HTQT

024.38234167 ext 5337

Phanhongvan.hspi@gmail.com

024.38232448

Nguyễn Nam Liên

 Chuyên viên

024.38234167 ext 5337

namlien71@yahoo.com

 

Viện Dinh dưỡng

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ kiêm nhiệm

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

Lê Danh Tuyên

Viện trưởng

 

ledanhtuyen@gmail.com

024.39717885

Phạm Vĩnh An

Chuyên viên Phòng KHTH

 

Vinhanpham1984@gmail.com

phamvinhan@dinhduong.org.vn

024.39717885

Viện Dược liệu

Mô hình tổ chức HTQT: Chuyên viên phụ trách Hợp tác quốc tế - Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

Nguyễn Minh Khởi

Viện Trưởng

 

Khoi_nguyenminh@yahoo.com.uk

 

ThS. Hoàng Thị Diệu Hương

Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo

 

hoanghuong85@gmail.com

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Anh

 

 

honganhnt85@gmail.com

 

ThS. Đoàn Nguyễn Thành Đạt

 

 

doandatdkh@gmail.com

 

Viện Huyết học truyền máu TW

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng Quản lý các Chương trình-Dự án và Đối ngoại

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

Bạch Quốc Khánh

Viện trưởng

 

icd@nihbt.org.vn

 

TS. Nguyễn Triệu Vân

Trưởng phòng

04 37821895 ext 703

vannt61@yahoo.com
icd.nihbt@gmail.com

024.38685582

CN. Nguyễn Bình Minh

CV Đối ngoại

 

minh.nihbt@gmail.com

 

CN. Lê Thanh Hằng

CV Đối ngoại

 

lethanhhang9@gmail.com

 

CN. Nguyễn Thành Linh

CV Dự án

 

thanhlinh82@gmail.com

 

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng Kế hoạch – HTQT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

Lê Thị Hảo

Viện trưởng

024.39335734

phamxuanda@gmail.com

024.39335738

ThS. Vũ Thị Thu Hương

Trưởng phòng

024.39335734

vthuong01@gmail.com

024.39335738

CN. Nghiêm Thị Ngọc Huyền

Chuyên viên

024.39335734

hoptacquoctenifc@gmail.com

 

Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng Khoa học và Đào tạo kiêm nhiệm

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

Trần Thị Quỳnh Chi

Phó viện trưởng

 

quynhchivkn@yahoo.com

028.38367900

Nguyễn Thanh Hà

Trưởng phòng KH và ĐT

 

thanhhaus@yahoo.com

 

Viện Kiểm nghiệm thuốc TW

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

Trần Việt Hùng

Phó viện trưởng

024.38255471

Tran.viethung168@gmail.com

024.38256911

Nguyễn Thị Phương Thảo

Trưởng phòng KHTH

024.38245009

npthaodz@yahoo.com.vn

024.38256911

Viện Sốt rét-ký sinh trùng-côn trùng TW

Mô hình tổ chức HTQT: Tổ HTQT thuộc Phòng Khoa học Đào tạo

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

Phùng Xuân Đào

Tổ trưởng Tổ HTQT

024.38543035

pxdao@gmail.com

024.38543035

Ths.Bùi Thị Trang

Chuyên viên, Phòng KHĐT

 

Btrang181@gmail.com

Nimpe.htqt@gmail.com

024.38543035

Viện Sốt rét-ký sinh trùng-côn trùng Quy Nhơn

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng HTQT chuyên trách

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

Ths.BS Huỳnh Hồng Quang

Phó viện trưởng

 

huynhquangimpe@yahoo.com

056.3647464

ThS.Trần Minh Quý

Trưởng phòng HTQT

 

Tminhquy@yahoo.com

056.3647464

CN. Huỳnh Thị An Khang

Phó phòng HTQT

 

ankhang.impe@gmail.com

 

Viện Sốt rét-ký sinh trùng-côn trùng Tp. Hồ Chí Minh

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng Truyền thông - CNTT kiêm nhiệm

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

TS Lê Thành Đồng

Viện trưởng

   

 

Nguyễn Thị Hồng Ân

Quyền Trưởng phòng

 

 

 

Bà Hồng Thiên Anh

Chuyên viên

 

thienanh2401@gmail.com

 

Viện Pasteur Nha Trang

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo kiêm nhiệm HTQT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

ThS. BS. Đỗ Thái Hùng

Phó Viện trưởng

 

hungdt02@yahoo.com

058.3824058

Trịnh Thị Bích Thùy

Trưởng phòng Quản lý KH và ĐT

 

Thuy67pasteurnt@gmail.com

058.3824058

Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng KHTH kiêm nhiệm

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

Nguyễn Vũ Thượng

Phó viện trưởng

 

Nguyenthuong@yahoo.com

028.38231419

BS. Trần Thị Lưu Nguyên Hương

Trưởng phòng . KHTH

 

nguyenhuongbn@gmail.com

 

TS. Hoàng Quốc Cường

Phó phòng KHTH

 

cuonghqpasteur@gmail.com

 

ThS. Đỗ Thị Phương Linh

Chuyên viên

 

linhdo.mvbc@gmail.com

 

Viện Pháp y quốc gia

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng Nghiên cứu khoa học-HTQT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

PGS.TS. Nguyễn Tiến Vững

Phó viện trưởng

 

tienvung@gmail.com

024.3946187

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Minh

Chuyên viên Hợp tác quốc tế

0439746197

nckh_pyqg@yahoo.com

024.3946187

Viện Pháp y tâm thần TW

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng Đào tạo kiêm nhiệm

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

Ngô Văn Vinh

Viện Trưởng

 

Drvinh.pytt@gmail.com

024.33766602

Trần Việt Hùng

Phụ trách phòng ĐT-NCKH&CĐT

 

Hungtv6@yahoo.com

024.33766602

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ kiêm nhiệm Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

Nguyễn Bích Diệp

Phó viện trưởng

 

diepyhld@yahoo.com

024.38212894

ThS. Nguyễn Huyền Trang

Phòng KHTH - CĐT

 

trangytcc@gmail.com

024.38212894

Viện Trang thiết bị và Công trình y tế

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ kiêm nhiệm. Phòng Khoa học và Đào tạo

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

Lê Thanh Hải

Phó viện trưởng

024.35764435

Le.thanhhaibyt@gmail.com

 

Phạm Quang Hoài

Trưởng phòng

 

phamquanghoai@gmail.com

 

Viện Vệ sinh dịch tễ TW

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng HTQT chuyên trách

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

GS.TS. Đặng Đức Anh

Viện trưởng

 

 

024.38120853

ThS.Trần Thị Mai Hưng

Phó trưởng phòng HTQT

 

maihungnihe@gmail.com

024.38120853

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng Kế hoạch Quản lý Khoa học kiêm nhiệm HTQT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

Phạm Thọ Dược

Viện trưởng

 

Duocvnn2006@yahoo.com

0500.3852423

Phạm Thị Thanh Thảo

Cán bộ Phòng Quản lý khoa học

 

thaovsdttn@gmail.com

0500.3852423

Viện Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng Quản lý NCKH-HTQT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

TS.BS. Đặng Văn Chính

Viện trưởng

 

 

028.38563164

BS.CKI. Nguyễn Thị Hương

Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và HTQT

 

nguyenthihuong@iph.org.vn

028.38563164

CN. Lê Thị Nga

 

 

lethinga@iph.org.vn

 

Viện Y học Biển

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng TCCB-HC Kiêm nhiệm

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

PGS.TS. Trần Thị Quỳnh Chi

Phó Viện trưởng

 

 

 

CN. Đinh Thị Hà Giang

 

 

dinhthihagiang@vinimam.org.vn

 

BS. Đàm Thị Hải Vân

 

 

haivandam@yahoo.fr

 

BSNT. Nguyễn Bảo Nam

 

 

drnguyenbaonam@gmail.com

 

Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng Khoa học đào tạo-HTQT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

Phạm Văn Hùng

Phó Viện trưởng

 

 

 

Nguyễn Thị Khánh Linh

Chuyên viên

 

klinh09@gmail.com

 

Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ kiêm nhiệm

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

Fax

Phạm Văn Hùng

Phó Viện trưởng

 

hungnicvb@gmail.com

 

 

Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0

Bài mới hơn