Tin trong nước

 Tiêu điểm

Khai trương Văn phòng Sức khỏe Toàn cầu của Việt Nam

Thứ sáu, 20/12/2019 09:57:48 SA

Với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngày 16/12/2019, Bộ Y tế đã chính thức khai trương Văn phòng Sức khỏe Toàn cầu (Global Health Office - GHO) tại Hà Nội, hoạt động dưới sự điều hành của Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Y Tế (ICD), GHO sẽ đóng vai trò là đơn vị điều phối các vấn đề về y tế, sức khỏe toàn cầu tại Việt Nam. Đây được coi là nỗ lực nâng cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực y tế khu vực và toàn cầu.

Lễ Khánh thành có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn; TS. Takeshi Kasai, Giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương; TS. Kidong Park, Trưởng đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam; lãnh đạo một số vụ, cục trực thuộc Bộ Y tế; đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan trong nước và quốc tế.

GHO sẽ có 4 chức năng chính: Điều phối toàn bộ các vấn đề sức khỏe mang tính khu vực và toàn cầu; Vận động và tham mưu các chính sách, xu hướng và vấn đề y tế toàn cầu v.v.; Tăng cường năng lực của các cán bộ chính phủ để nâng cao chức năng đại diện của họ ở cấp khu vực và toàn cầu; Thúc đẩy nghiên cứu để xây dựng cơ sở bằng chứng và tham mưu cho các quyết định liên quan đến sức khỏe toàn cầu. WHO hiện đang hỗ trợ GHO lên kế hoạch hoạt động cho hai năm đầu tiên cũng như phát triển tầm nhìn xa hơn.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành GHO, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Trong một thời gian dài, Việt Nam đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các quốc gia và các đối tác quốc tế. Chúng tôi trân trọng những sự hỗ trợ này và bây giờ là thời điểm để chúng tôi đáp lại. Với việc thành lập GHO, chúng tôi đặt mục tiêu hệ thống hóa hoạt động của mình trong lĩnh vực sức khỏe toàn cầu và đóng vai trò tích cực hơn trong đẩy mạnh phát triển y tế công cộng toàn cầu”.

TS. Takeshi Kasai đánh giá cao việc thành lập GHO của Việt Nam, coi đây là nỗ lực của Việt Nam trong hiện thực hóa cam kết đóng góp vào phát triển y tế công cộng tại khu vực và trên toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh kết nối toàn cầu hiện nay. TS. Takeshi Kasai  nhấn mạnh: “Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến vai trò quan trọng của Việt Nam với phát triển và an ninh quốc tế, trong đó có lĩnh vực y tế công cộng. Việt Nam là thành viên trong Ban điều hành WHO giai đoạn 2016-2019, và vì thế, Việt Nam có vai trò quan trọng trong các quyết định và chính sách của Đại hội đồng Y tế Thế giới. Việt Nam đã có những bước tiến dài và chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai”.

Kế hoạch hoạt động trong thời gian tới của Văn phòng Sức khỏe toàn cầu:

1. Rà soát các nội dung về sức khỏe toàn cầu như an ninh y tế toàn cầu (bệnh dịch, môi trường và biến đổi khí hậu với y tế, y tế cho người di cư, nhập cư); các bệnh không lây nhiễm, UHC; ngoại giao y tế, y tế và phát triển kinh tế;

2. Kiện toàn cơ cấu, tổ chức bao gồm nguồn hỗ trợ cho các hoạt động và danh sách thành viên;

3. Kiện toàn mạng lưới cộng tác và đối tác của GHO (các Bộ ngành liên quan, các đơn vị nghiên cứu, các đối tác phát triển, các cấp địa phương...). Xây dựng cơ chế tham gia gồm trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi;

4. Rà soát các hoạt động, sự kiện, văn kiện quốc tế, các chính sách liên quan y tế và sức khỏe toàn cầu/ ngoại giao y tế toàn cầu mà Việt Nam tham gia (là thành viên) trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, xác định các nội dung trọng tâm và lên kế hoạch để làm việc và hỗ trợ/ tham mưu, tạo điều kiện cho sự tham gia và đóng góp của Việt Nam hiệu quả nhất;

5. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ các định hướng, giải pháp trọng tâm cũng như các chính sách về Sức khỏe toàn cầu theo hướng dẫn chung của WHO và phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam;

6. Chỉ đạo việc huy động và điều phối các nguồn lực, nhất là các nguồn lực quốc tế trong việc triển khai hoạt động về sức khỏe toàn cầu.

7. Tăng cường năng lực cho các cá nhân, các nhóm thành viên đang làm về các nội dung liên quan đến vấn đề sức khỏe toàn cầu của Bộ Y tế, các Bộ ngành liên quan, các tổ chức.

 

Tags
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0

Bài mới hơn