HTQT tại Đơn vị

Hội thảo Phối hợp thực hiện kế hoạch hợp tác Chương trình An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam giai đoạn 2018-2020

Chủ nhật, 01/10/2017 02:20:29 CH
Hội thảo Phối hợp thực hiện kế hoạch hợp tác Chương trình An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam giai đoạn 2018-2020 đã được Cục Y tế dự phòng tổ chức trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2017 tại Hà Nội.
 
 Hội thảo nhằm mục đích thống nhất kế hoạch hoạt động trong 3 năm tiếp theo của chương trình An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (USCDC) hỗ trợ và do Cục Y tế dự phòng cùng 4 Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur triển khai. Chương trình này tập trung vào 4 cấu phần lớn là Xét nghiệm, Giám sát, Đáp ứng khẩn cấp và Đào tạo nhân lực.
 
Ảnh hội thảo 
 Cục Y tế dự phòng cùng 4 Viện đã trình bày khung kế hoạch hoạt động của mình và đi vào thảo luận chi tiết cho một số hoạt động cốt lõi như Hoạt động giám sát trọng điểm SARI và Chikungunya-Dengue-Zika; Giám sát dựa vào sự kiện EBS; Hoàn thiện mạng lưới văn phòng đáp ứng khẩn cấp EOC và hệ thống thông in y tế HIS; Chương trình dịch tễ học thực địa FETP; Điều tra viêm gan; và các hoạt động Xét nghiệm và An toàn sinh học.  Hội thảo đã đạt được đồng thuận về 1 số hoạt động như Hoạt động giám sát trọng điểm SARI và Chikungunya-Dengue-Zika. Tuy nhiên một số hoạt động vẫn cần có các thảo luận chi tiết hơn cả về nội dung kỹ thuật cũng như nội dung kinh phí.
 
 Năm tiếp theo của Chương trình bắt đầu từ tháng 10/2017.
 
Nguyễn Thị Lan Phương - Phòng HTQT
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0

Bài mới hơn