Tập huấn Nghiệp vụ HTQT

Hội nghị Tập huấn về Công tác Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế tại Hòa Bình ngày 29/11/2018

Thứ hai, 03/12/2018 05:31:10 CH

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong công tác Hợp tác quốc tế của ngành y tế và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế, ngày 29/11/2018, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế với vai trò là đầu mối, đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn về Công tác hợp tác quốc tế tại tình Hòa Bình.

(Tài liệu được đăng tải tại đây https://drive.google.com/open?id=1iQZmOfZhvbWXhv5ypF-c8VamcBbC6N8w)

          Hội nghị tập huấn về Công tác hợp tác quốc tế có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác Hợp tác quốc tế của các Cục/Tổng Cục/Vụ/Thanh tra/Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ như các Trường Đại học, các Viện, Bệnh viện và một số Sở Y tế lân cận Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc. PSG. TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Các báo cáo viên của Hội thảo tập huấn là những người rất có kinh nghiệm trong công tác ngoại giao và an ninh như Đại sứ Trương Triều Dương, giảng viên Học viện Ngoại giao, ông Vũ Mạnh Tuân, Phó trưởng phòng 6, Cục An ninh Chính trị nội bộ A03, Bộ Công an. TS. Ushio Mitsuhiro, chuyên gia cố vấn chính sách của Bộ Y tế cũng đã tham dự và có bài trình bày tại Hội thảo.

Trong bài phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị tập huấn, PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn đã nhấn mạnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng hiện nay, công tác HTQT ngày càng giữ vai trò quan trọng. Trong thời gian qua, công tác HTQT đã có nhiều chuyển biến và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành nói riêng và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, đồng thời góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò và vị thế của Y tế Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh những hỗ trợ quý báu về mặt kinh phí cho các chương trình, dự án y tế của Việt Nam, công tác hợp tác quốc tế đã góp phần quan trọng vào việc chuyển giao kỹ thuật, đào tạo cũng như y tế. Trong những năm qua, hàng ngàn lượt cán bộ đã được đi học tập, trao đổi kinh nghiệm dài hạn, ngắn hạn ở nước ngoài. Các chuyên gia nước ngoài cũng đã sang Việt Nam trao đổi kinh nghiệm quý báu, đặc biệt là hỗ trợ việc xây dựng các chính sách quan trọng cho Việt Nam như Luật Phòng, chống tác hại Thuốc lá, Luật Bảo hiểm Y tế và hiện tại là Luật Phòng, chống tác hại Rượu bia. Dấu ấn về công tác hợp tác quốc tế được thể hiện ở nhiều lĩnh vực như: Ứng dụng và triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến và công nghệ hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh, phòng chống dịch bệnh, làm chủ được các kỹ thuật tiên tiến hiện đại trên thế giới như ghép tạng, thụ tinh nhân tạo, ứng dụng tế bào gốc. Trình độ cán bộ y tế được tăng cường và đẩy mạnh ngang tầm thế giới.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã đánh giá cao vai trò tích cực và các nỗ lực không ngừng của Vụ HTQT và mạng lưới HTQT trong toàn ngành, sự nỗ lực vượt bậc của cá nhân và tập thể lãnh đạo, cán bộ đối ngoại trong toàn ngành đã luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đưa công tác HTQT lên tầm cao mới, kết hợp hiệu quả ngoại lực với nội lực để đưa Ngành Y tế Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định Hội nghị tập huấn về Công tác HTQT cho các cán bộ làm công tác đối ngoại là hết sức cần thiết, nhằm cập nhật cho các cán bộ những thông tin kịp thời về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, cũng như thông tin về tình hình vận động các nguồn hỗ trợ quốc tế cho Việt Nam cũng như các thủ tục khác. Đặc biệt, đây cũng là dịp quý báu để tăng cường kết nối mạng lưới giữa Bộ Y tế và các đơn vị trong toàn ngành về lĩnh vực hội nhập và HTQT.

Sau bài phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị tập huấn của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, PGS. TS. Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ HTQT đã có bài trình bày tổng kết công tác HTQT trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2016 - 2018 và kế hoạch công tác HTQT giai đoạn 2019 – 2020.

PGS. TS. Trần Thị Giáng Hương nêu rõ, trong những năm qua, ngành y tế Việt Nam đã có những chuyển biến vượt bậc trong quá trình hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của y tế nước nhà và nền y học thế giới, nâng cao uy tín và vị thế của ngành y tế Việt Nam nói riêng và đất nước nói chung trên trường quốc tế.Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia vào các diễn đàn quốc tế trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam được bầu vào các vị trí quan trọng của các Tổ chức quốc tế, đặc biệt là thành viên chính thức của Hội đồng Chấp hành (EB) của WHO nhiệm kỳ 2016-2019. Việc tham gia vào các Tổ chức Quốc tế này là cơ hội tốt để Việt Nam góp phần vào việc hoạch định những chính sách y tế lớn trong khu vực và toàn cầu. Trong việc tăng cường công tác điều phối viện trợ, Vụ HTQT là đầu mối của Diễn đàn Nhóm đối tác Y tế (HPG), là diễn đàn đối thoại chính sách giữa Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan và các đối tác phát triển. Thông qua diễn đàn HPG, các ĐTPT tập trung hỗ trợ ngành y tế dựa trên các mục tiêu ưu tiên phát triển của ngành, tránh chồng chéo, trùng lắp.

Công tác tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực HTQT ngày càng được đẩy mạnh. Ngày 26/4/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2760/QĐ-BYT kèm theo Quy chế Quản lý Thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Y tế. Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông tư số 09/TT-BYT về Quản lý việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế trong lĩnh vực y tế và ban hành các văn bản về việc quản lý các Đoàn ra, Đoàn vào của các Đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế. Mạng lưới HTQT được kiện toàn trong toàn ngành, đầu mối HTQT của các Vụ, Cục, Tổng Cục, các Đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Y tế 63 tỉnh thành trong cả nước được tổng hợp và gắn kết. 

Về công tác đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác y tế, nhiều Hiệp định Hợp tác y tế đa phương và song phương đã được thỏa thuận, ký kết, góp phần vào đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Các Thỏa thuận Y tế đa phương quan trọng như các Thỏa thuận, Hiệp định trong ASEAN, APEC, các Nghị quyết của WHO, Quĩ Toàn Cầu…

Trong thời gian qua, Vụ HTQT đã làm đầu mối tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo quan trọng của Bộ Y tế, đặc biệt trong năm APEC 2017, Bộ Y tế Việt Nam đã tổ chức thành công Cuộc họp cao cấp về Y tế và Kinh tế lần thứ 7 và cuộc họp của Nhóm Công tác Y tế, các Diễn đàn đối thoại chính sách về y tế. Thông qua diễn đàn APEC, các nhà Lãnh đạo y tế của 21 nền kinh tế APEC đã thống nhất thông qua bản dự thảo Tuyên bố Hội nghị Cấp cao và Tuyên bố Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao – kinh tế APEC 2017 của các nhà Lãnh đạo APEC về nội dung y tế.

Vụ HTQT đã góp phần khẳng định vai trò, vị thế của
Việt Nam trên trường quốc tế thông qua việc sẵn sàng, chủ động chia sẻ những kinh nghiệm tốt mà Việt Nam có thế mạnh cho các nước trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế: tiếp nhận các đoàn của các nước đến tham quan, học tập về các nội dung mà Việt Nam có thế mạnh; hỗ trợ các nước bạn Lào, Campuchia, các nước châu Phi đào tạo cán bộ tại các Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Y Dược Hải Phòng, Y Hà Nội…

Việc kết nối mạng lưới HTQT trong toàn ngành cũng được đẩy mạnh trong thời gian qua để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động HTQT tại các đơn vị, địa phương và huy động sức mạnh tổng hợp của các cán bộ trong mạng lưới HTQT tham gia vào các hoạt động đối ngoại lớn của Ngành.

Mục tiêu của Kế hoạch HTQT 2019 – 2020 là tăng cường hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong ngành y tế, tạo bước chuyển biến đột phá và toàn diện, góp phần thực hiện các mục tiêu ưu tiên của ngành và nâng cao vai trò, vị thế ngành y tế Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Tiếp tục đóng góp chủ động và tích cực tại các diễn đàn y tế toàn cầu và khu vực nhằm tăng cường vai trò và vị thế của Ngành Y tế Việt Nam trên trường quốc tế. Cụ thể là tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế về y tế và hài hòa hóa các tiêu chuẩn y tế của Việt Nam với khu vực và thế giới, tăng cường điều phối hiệu quả viện trợ, tiếp tục duy trì kết quả các dự án viện trợ, tăng cường hợp tác kỹ thuật, chuyển giao khoa học, công nghệ trong bối cảnh các nguồn viện trợ cho Việt Nam có xu hướng giảm xuống và đặc biệt là thành lập Văn phòng Sức khỏe Toàn cầu của Bộ Y tế đặt tại Vụ HTQT (Global Health Office),

PGS. TS. Trần Thị Giáng Hương cũng đã nêu những khó khăn, thách thức của công tác HTQT đó là tính chất công việc thường là khẩn cấp, nhạy cảm, cần được xử lý nhạy bén và phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước. Cán bộ đầu mối về công tác HTQT ở các đơn vị có sự thay đổi, không ổn định; nhiều địa phương, đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách HTQT, đa số cán bộ làm kiêm nhiệm, thiếu quĩ thời gian. Nguồn kinh phí cho các hoạt động đối ngoại của Bộ Y tế và các đơn vị chưa được đảm bảo và còn hạn chế. Việc triển khai thực hiện các Hiệp định, Bản ghi nhớ đã ký kết còn hạn chế do thiếu nguồn lực và cơ chế thực thi cụ thể. Những kiến nghị, đề xuất để đẩy mạnh công tác HTQT trong thời gian tới là: tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ HTQT tại Bộ Y tế và các đơn vị; thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn về công tác HTQT, Hội nhập quốc tế, các kỹ năng đối ngoại cho các đơn vị trực thuộc và các địa phương và đảm bảo các nguồn lực tài chính để hoàn thành các nhiệm vụ HTQT đã cam kết với cộng đồng quốc tế.

Sau báo cáo tổng kết của PGS. TS. Trần Thị Giáng Hương, Đại Sứ Trương Triều Dương, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha và Philippines, giảng viên của Học viện Ngoại giao có 2 bài trình bày về Chính sách Đối ngoại củaViệt Nam và Kỹ năng lễ tân đối ngoại và Giao tiếp đa văn hóa.

Trong bài trình bày về Chính sách đối ngoại của Việt Nam, Đại sứ Trương Triều Dương đã nêu những nét đáng chú ý trong tình hình chính trị - an ninh trên thế giới và khu vực gồm: Chiến tranh thương mại và thách thức với Việt Nam: Sự vận động của các xu thế lớn trên thế giới; Xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa; Sự nổi lên của trào lưu dân túy và Chủ nghĩa dân tộc; Tình hình thế giới và cơ hội cho Việt Nam. Đại sứ cũng nêu những thách thức trong thời gian tới như cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, nhất là giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt,  sự trỗi dậy của Trung Quốc một mặt mang lại nhiều cơ hội cho các nước nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều sức ép, thu hẹp không gian an nình – phát triển cho các nước xung quanh, trong đó có Việt Nam và các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là vấn đề nguồn nước Mekong.

Đại sứ cũng nêu một số nội dung quan trọng trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại tại Đại hội toàn quốc lần thứ 12. Các mục tiêu đối ngoại chính gồm: Bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc phải là nguyên tắc tối cao của mọi hoạt động đối ngoại; Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, và chế độ XHCN; Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để xây dựng và phát triển đất nước; Góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Để tăng cường thống nhất nhận thức về đối ngoại, Đại sứ Trương Triều Dương nêu rõ cần nhận thức rõ Việt Nam cần thích nghi với những biến chuyển của tình hình thế giới để tạo được thế đứng an toàn và tối ưu nhất trong cục diện thế giới hiện nay; tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; tư duy chiến lược và bố trí lực lượng phù hợp, tập trung nguồn lực hiệu quả cho mục tiêu phát triển, kiên định với chủ trương đổi mới và đẩy mạnh hội nhập quốc tế sau rộng đồng thời cần có cái nhìn tỉnh táo, bình tĩnh, khách quan, không thổi phồng nguy cơ nhưng cũng không chủ quan xem nhẹ để có ứng xử đúng.

Kết thúc bài trình bày, Đại sứ có giới thiệu một số chủ trương, chính sách lớn về đối ngoại gồm tiếp tục giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, ổn định bên ngoài để tập trung cho phát triển; Đẩy mạnh hơn nữa hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả hơn nữa, tranh thủ tối đa mọi nguồn lực bên ngoài để nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Trong bài trình bày về Kỹ năng lễ tân đối ngoại và Giao tiếp đa văn hóa, Đại sứ Trương Triều Dương đã nêu khái quát về Văn hóa – sức mạnh mềm trong thời kỳ hội nhập, Vai trò của văn hóa trong bối cảnh hội nhập, Bí quyết giao tiếp hiệu quả, Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, Những điều cần lưu ý trong giao tiếp đối ngoại; Tổ chức đón tiếp, chiêu đãi, mời cơm, ký kết, hội thảo. Đại sứ cũng khuyến nghị bên cạnh việc tìm hiểu về văn hóa ứng xử, khi giao tiếp với đối tác nước ngoài, điều quan trọng hơn cả là tạo được phong cách làm việc chuyên nghiệp, lịch sự, biết lắng nghe, thấu hiểu và giữ chữ tín, năng động, tự tin... Trong quá trình giao tiếp với đối tác nước ngoài, mỗi người đều là "đại sứ" của đơn vị mình, nên mọi lời nói, cử chỉ, hành động đều cần phải cân nhắc thận trọng. Với đối tác khu vực châu Á, do có những nét tương đồng nhất định về văn hóa, nên chúng ta cũng có những thuận lợi hơn trong quá trình làm việc, cộng tác.

Tiếp theo chương trình, ông Vũ Mạnh Tuân, Phó Trưởng phòng 6, Cục An ninh Chính trị nội bộ A03, Bộ Công an đã có bài trình bày về Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong công tác hợp tác quốc tế.

Đặc biệt Hội nghị tập huấn đã được TS. Ushio Mitsuhiro, chuyên gia cố vấn chính sách của Bộ Y tế chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về sức khoẻ toàn cầu. Ông có đưa ra một số gợi ý để việc thực hiện công tác HTQT trong thời gian tới tốt hơn như nhất quán với các chính sách ngoại giao, tăng cường hợp tác với các đối tác y tế quốc tế; tăng cường số lượng cán bộ làm việc tại các Tổ chức quốc tế và thích ứng với các hội nghị và diễn đàn quốc tế đồng thời cũng cần đặt ra mục tiêu lâu dài cho công tác HTQT, thành lập Ban tư vấn cho các vấn đề chuyên môn, tăng cường quan hệ với các Tổ chức Quốc tế, sử dụng những kiến thức và nhân lực của các tổ chức và cơ sở liên quan.

Chương trình Hội thảo tập huấn được tiếp tục với bài trình bày của TS. Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ HTQT về Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Y tế đã được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 24/4/2018.

Thực hiện công tác rà soát, chỉnh sửa các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đơn vị phụ trách, Vụ HTQT đã tiến hành rà soát, điều chỉnh nội dung Quy chế Hợp tác quốc tế (ban hành kèm theo Quyết định số 2844/2010/QĐ-BYT ngày 9/8/2010) cho phù hợp với tình hình hiện nay, kết hợp với các quy định tại Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/5/2015 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày 30/6/2015 thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

Sau phần trình bày của các diễn giả là phần tham luận của một số đơn vị điển hình trong công tác Hợp tác quốc tế như Bệnh viện Phổi TW, Trường Đại học Dược Hà Nội.

Hội nghị tập huấn về Công tác hợp tác quốc tế đã thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế, kết nối mạng lưới hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế trong cả nước. Hội nghị đã được các đại biểu tham dự đánh giá cao về công tác chuẩn bị cũng như những nội dung, thông tin quan trọng và thiết thực được phổ biến tại hội nghị.

Hòa Bình, ngày 29/11/2018

Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0

Bài mới hơn