Đào tạo Tập huấn HTQT

Hội nghị Tập huấn Công tác Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Y tế năm 2017 tại Thành phố Huế

Thứ tư, 29/11/2017 09:07:59 SA

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, công tác HTQT ngày càng giữ vai trò quan trọng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới cũng đã xác định một trong 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để đạt mục tiêu nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam trong thời gian tới, cụ thể là “Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế”:

Việc Nghị quyết cao nhất của Đảng đề cập đến giải pháp về hội nhập và HTQT cho thấy Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng công tác này, coi đây là một trong các mũi nhọn để thực hiện thành công các nhiệm vụ đặt ra.

Trong thời gian qua, công tác HTQT đã có nhiều chuyển biến và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành nói riêng và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, đồng thời góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò và vị thế của Y tế Việt Nam trên trường quốc tế.

Cụ thể, thông qua HTQT, các quan hệ đối tác đa phương và song phương đã được mở rộng và tăng cường trên hầu khắp các lĩnh vực. Ngành Y tế Việt Nam có quan hệ hợp tác với hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 200 các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tham gia tích cực vào nhiều diễn đàn quốc tế như ASEAN, APEC, WHO, IHP+, GHSA, CLMV, MBDS … Quan hệ HTQT cũng hết sức đa dạng như trao đổi kinh nghiệm, hợp tác chuyên gia, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, viện trợ không hoàn lại, vốn vay ưu đãi, hợp tác dự án, chương trình.

Bên cạnh đó, các nguồn vốn viện trợ lớn từ cộng đồng quốc tế đã được vận động và đầu tư hiệu quả cho lĩnh vực y tế. Từ năm 2010 đến 2016, tổng vốn ODA mà các tổ chức quốc tế dành cho các chương trình, dự án y tế đạt 1,52 tỷ USD, trong đó vốn không hoàn lại chiếm 28,4%, còn lại là vốn vay. Hỗ trợ của các Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài cho lĩnh vực y tế Việt Nam đạt 102,8 triệu USD, chiếm gần 40% tổng số tiền hỗ trợ cho tất cả các lĩnh vực. Những hỗ trợ này tập trung vào thực hiện các mục tiêu ưu tiên của Ngành như: tăng cường y tế cơ sở, đổi mới đào tạo y khoa, phòng chống dịch bệnh, tăng cường chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất hệ thống khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm... Trong 5 năm qua, hàng chục bệnh viện đã được xây mới và nâng cấp, tăng số giường bệnh trên 1 vạn dân từ 21,5 lên 24, góp phần giảm quá tải bệnh viện. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng cao qua các năm, tính đến tháng 6/2017 đạt 82,19%. Mạng lưới y tế cơ sở được bao phủ toàn quốc với một nửa số trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và thành lập được 240 phòng khám bác sỹ gia đình.

Để có được những kết quả trên, đó là nhờ sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Bộ Y tế, sự phối hợp hữu hiệu của các Bộ, ngành liên quan, vai trò tích cực và các nỗ lực không ngừng của Vụ HTQT và mạng lưới HTQT trong toàn ngành, sự nỗ lực vượt bậc của cá nhân và tập thể lãnh đạo, cán bộ đối ngoại trong toàn ngành đã luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đưa công tác HTQT lên tầm cao mới, kết hợp hiệu quả ngoại lực với nội lực để đưa Ngành Y tế Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập.

Y tế là một lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp. Hội nhập và HTQT trong lĩnh vực này chứa đựng nhiều thời cơ thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, việc củng cố mạng lưới HTQT một cách chuyên nghiệp và vững chắc là một đòi hỏi tất yếu. Đặc biệt, đội ngũ làm công tác HTQT cần phải được tăng cường năng lực thường xuyên, trau dồi liên tục về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng được tốt hơn các nhu cầu công việc trong thời kỳ mới.

Do đó, việc tổ chức các hội nghị tập huấn về HTQT cho các cán bộ làm công tác đối ngoại là hết sức cần thiết, nhằm cập nhật cho các cán bộ những thông tin kịp thời về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, cũng như thông tin về các xu hướng viện trợ trên thế giới, tình hình vận động các nguồn hỗ trợ quốc tế cho Việt Nam, cách thức lập kế hoạch công tác HTQT, các quy trình giải quyết thủ tục đoàn ra, đoàn vào, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế… Đặc biệt, đây cũng là dịp quý báu để tăng cường kết nối mạng lưới giữa Bộ Y tế và các đơn vị trong toàn ngành về lĩnh vực hội nhập và HTQT.

Hội nghị đã cung cấp những các kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ phụ trách công tác hợp tác quốc tế. Những nội dung và kiến thức được truyền tải tại Hội nghị là công cụ và hành trang hữu ích, giúp các Lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong cả nước, các cán bộ phụ trách công tác đối ngoại ngày một tinh nhuệ hơn để hỗ trợ Ngành Y tế hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ quan trọng và ngày càng phức tạp, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tài liệu Hội nghị tập huấn tại được đăng tải tại đường link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1CnM6ggfOKfw26QrvnqkHsKG1SE1g0gTx?usp=sharing

Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0

Bài mới hơn