Điều ước thỏa thuận quốc tế

Các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực y tế

Thứ tư, 03/05/2017 04:51:51 CH

- Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS giữa Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam với Trung tâm quốc gia nghiên cứu SIDA và các virus viêm gan, nước CH Pháp, ký ngày 20/1/2000, có hiệu lực từ ngày ký;

- Thỏa thuận khung về “Sáng kiến đoàn kết điều trị trong hệ thống bệnh viện (ESTHER)” trong điều trị và phòng chống bệnh AIDS tại Việt Nam giữa Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Y tế nước CH Pháp, ký tháng 10/2002, gia hạn tháng 3/2008, có hiệu lực từ ngày ký;

- Hiệp định về hợp tác y tế giữa Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Y tế Mexico, ký năm 2004, có hiệu lực từ ngày ký;

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Y tế Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thực phẩm, thức ăn gia súc và các sản phẩm y tế, ký tháng 6/2008, có hiệu lực từ ngày ký;

- Biên bản Thỏa thuận giữa Bộ trưởng Bộ Y tế CHXHCN Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng hòa Singapore, ký ngày 19/9/2008, có hiệu lực từ ngày ký;

- Thỏa thuận về hợp tác y tế giữa Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, ký ngày 24/6/2010, có hiệu lực từ ngày ký;

- Bản Ghi nhớ giữa Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Y tế Vương quốc Campuchia, ký ngày 3/8/2010, có hiệu lực từ ngày ký;

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam và Quỹ Williams J.Clinton về phòng, chống HIV/AIDS, lao và sốt rét, ký năm  2011, có hiệu lực từ ngày ký;

- Bản Ghi nhớ giữa Bộ Y tế Công cộng Vương quốc Thái Lan và Bộ Y tế CHXHCN Việt Nam về Hợp tác Y tế, ký ngày 26/1/2012, có hiệu lực từ ngày ký;

- Bản ghi nhớ giữa chính quyền tỉnh Aichi (Nhật Bản) và Bộ Y tế Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo lâm sàng, ký ngày 16/4/2012, có hiệu lực từ ngày ký;

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Y tế nước CHDCND Lào về hợp tác y tế, ký ngày 14/3/2013, có hiệu lực từ ngày ký;

- Bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam, Hiệp hội dịch vụ y tế quốc tế Nhật Bản và các trường đại học vùng Kansai, ký ngày 12/2/2015, có hiệu lực từ ngày ký;

- Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam và Cơ quan Liên chính phủ New Zealand, ký ngày 15/11/2015, có hiệu lực từ ngày ký;

- Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam và Trường Đại học quốc gia Seoul, Đại Hàn Dân Quốc, trong lĩnh vực hàn lâm và nghiên cứu trong lĩnh vực y tế, ký ngày 23/11/2015, có hiệu lực từ ngày ký;

- Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Y tế Phúc lợi Đại Hàn dân quốc trong lĩnh vực y khoa và y học khoa học, ký ngày 1/12/2015, có hiệu lực từ ngày ký;

- Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam và Bộ An toàn Thực phẩm Dược phẩm Đại Hàn Dân Quốc trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, ký ngày 2/12/2015   , có hiệu lực từ ngày ký;

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam và Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN về hợp tác tăng cường chăm sóc y tế ở Việt Nam, ký tháng 12/2015, có hiệu lực từ ngày ký;

- Bản tuyên bố ý định chung giữa Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Kinh tế, lao động và y tế Bang Mecklenburg Vorpommern, CHLB Đức, về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, ký ngày 6/7/2017, có hiệu lực từ ngày ký;

- Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hà Lan và Nhóm Ngân hàng Thế giới về Hợp tác trong lĩnh vực Quản lý an toàn thực phẩm tại Việt Nam, ký ngày 9/7/2017, có hiệu lực từ ngày ký;

- Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về Dịch vụ điều dưỡng trong ASEAN (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services), ký ngày 8/12/2006, có hiệu lực từ ngày ký;

- Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về Người hành nghề y trong ASEAN (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners), ký ngày 26/2/2009, có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày ký;

- Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về Người hành nghề nha khoa trong ASEAN (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners), ký ngày 26/2/2009, có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày ký;

- Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong Thanh tra thực hành tốt sản xuất thuốc đối với các cơ sở sản xuất dược phẩm trong ASEAN (ASEAN-GMP Mutual Recognition Arrangement), ký ngày 10/4/2009, có hiệu lực từ ngày ký;

- Bản ghi nhớ về hợp tác giám sát dịch bệnh các nước hạ nguồn Mekong: Việt Nam, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia do Quỹ Rockerfeller tài trợ, ký tháng 5/2015, có hiệu lực từ ngày ký;

- Văn bản thỏa thuận giữa các bên về phòng chống kháng thuốc giữa Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và môi trường và các đối tác phát triển tại Việt Nam (WHO, FAO, USAIDS, CDC, OUCRU, JICA…và một số Đại sứ quán các nước ở Việt Nam như Đại sứ quán Mỹ, Anh, Hà Lan, Nhật Bản…), ký ngày 24/6/2015, có hiệu lực từ ngày ký.

 

Tags
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0

Bài mới hơn