Thủ tướng phê duyệt chương trình hợp tác mới với WHO

NDO - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Chương trình hợp tác mới với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong năm tài chính 2018 - 2019.
Thủ tướng phê duyệt chương trình hợp tác mới với WHO

Thủ tướng phê duyệt chương trình hợp tác mới với WHO

Tin liên quan

Hotline tư vấn

 +84 24 62732192