Quy trình Tổ chức, Quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế trong lĩnh vực y tế

Quy trình này nhằm quy định thống nhất trình tự giải quyết thủ tục tổ chức, quản lý hội nghị hội thảo quốc tế về y tế (Sau đây gọi tắt HNHTQT)
Để lại bình luận của bạn

Tin liên quan

Hotline tư vấn

 +84 24 62732192