Quy trình Đàm phán Ký kết các Văn bản Điều ước quốc tế

Mục đích của Quy trình này nhằm quy định thống nhất thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiến hành việc đàm phán ký kết các điều ước quốc tế do Bộ Y tế ký nhân danh Chính phủ, các thoả thuận quốc tế cấp Bộ...
Để lại bình luận của bạn

Tin liên quan

Hotline tư vấn

 +84 24 62732192