Nhóm Đối tác Y tế

Cuộc họp Nhóm Đối tác y tế cuối năm 2019

Ngày 18/12/2019 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Nhóm Đối tác y tế cuối năm 2019 với chủ đề “Công nghệ và các giải pháp sáng tạo cho Mục tiêu Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”. TS. Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế dự và phát biểu tại Hội nghị.

Hotline tư vấn

 +84 24 62732192