Alternative flash content

Requirements

logo chinh phu
BoNgoaiGiao
BYT
OECD
IHP
AEF
PAHI

THÔNG BÁO

SKĐS - Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới, đư...
Viết bởi: PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ HTQT   &n...
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017 - 201926/07/201...
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

VIDEO HOẠT ĐỘNG

Video
Kỳ họp lần thứ 68 của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Vì một thế giới an toàn, bảo vệ những người dễ bị tổn thương

Kỳ họp lần thứ 68 của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Vì một thế giới an toàn, bảo vệ những người dễ bị tổn thương

SKĐS - Từ ngày 9 – 13/10/2017, Đoàn đại biểu Bộ Y tế tham dự kỳ họp lần thứ 68 của Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây...

Việt Nam tham dự Kỳ họp 68 của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương

Việt Nam tham dự Kỳ họp 68 của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương

SKĐS - Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế, đoàn đại...

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tham dự Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN 13

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tham dự Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN 13

Viết bởi: PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ HTQT     NGÀY 07 THÁNG 09, 2017 |...

Tham luận về Hội nhập quốc tế trong y tế và vai trò thanh niên bộ y tế trong tiến trình hội nhập quốc tế trong y tế của Việt Nam.

THAM LUẬN VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG Y TẾ VÀ VAI TRÒ THANH NIÊN BỘ Y TẾ TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG Y TẾ...

  • Kỳ họp lần thứ 68 của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Vì một thế...

  • Việt Nam tham dự Kỳ họp 68 của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương

  • Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tham dự Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN 13

  • Tham luận về Hội nhập quốc tế trong y tế và vai trò thanh niên bộ y...

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO TRONG NƯỚC

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO NGOÀI NƯỚC

ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ