Alternative flash content

Requirements

logo chinh phu
BoNgoaiGiao
BYT
OECD
IHP
AEF
PAHI

THÔNG BÁO

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017 - 201926/07/201...
SKĐS - Tại Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) năm 2017,...
The Country Coordinating Mechanism (CCM) of the Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFAT...
SKĐS - Trong hai ngày 23-24 tháng 2 năm 2017, Cuộc họp Nhóm Công tác Y tế trong khuôn ...
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

VIDEO HOẠT ĐỘNG

Video
Cột mốc số 4 : Rà soát các quy trình phê duyệt, mua sắm và giải ngân để sử dụng cho viện trợ Y tế
Vụ Kế hoạch Tài Chính là đầu mối thực hiện cột mốc này. Về việc rà soát các quy trình phê duyệt, mua sắm và giải ngân để sử dụng cho viện trợ Y tế, Vụ KHTC đã xây dựng xong Dự thảo Hướng dẫn đấu thầu và mẫu thẩm định kết quả đấu thầu, gửi xin ý kiến Lãnh đạo Bộ Y tế, các Vụ/cục, đơn vị liên quan.