Alternative flash content

Requirements

logo chinh phu
BoNgoaiGiao
BYT
OECD
IHP
AEF
PAHI

THÔNG BÁO

SKĐS - Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới, đư...
Viết bởi: PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ HTQT   &n...
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017 - 201926/07/201...
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

VIDEO HOẠT ĐỘNG

Video
Cột mốc số 4 : Rà soát các quy trình phê duyệt, mua sắm và giải ngân để sử dụng cho viện trợ Y tế
Vụ Kế hoạch Tài Chính là đầu mối thực hiện cột mốc này. Về việc rà soát các quy trình phê duyệt, mua sắm và giải ngân để sử dụng cho viện trợ Y tế, Vụ KHTC đã xây dựng xong Dự thảo Hướng dẫn đấu thầu và mẫu thẩm định kết quả đấu thầu, gửi xin ý kiến Lãnh đạo Bộ Y tế, các Vụ/cục, đơn vị liên quan.