Alternative flash content

Requirements

logo chinh phu
BoNgoaiGiao
BYT
OECD
IHP
AEF
PAHI

THÔNG BÁO

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017 - 201926/07/201...
SKĐS - Tại Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) năm 2017,...
The Country Coordinating Mechanism (CCM) of the Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFAT...
SKĐS - Trong hai ngày 23-24 tháng 2 năm 2017, Cuộc họp Nhóm Công tác Y tế trong khuôn ...
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

VIDEO HOẠT ĐỘNG

Video

Cột mốc số 3. Ban hành Hướng dẫn về việc cung cấp hỗ trợ ngân sách trong ngành Y tế

Vụ Kế hoạch Tài chính là đầu mối thực hiện cột mốc này. Hiện Vụ KHTC đã thực hiện xong dự thảo Hướng dẫn về việc cung cấp hỗ trợ ngân sách trong ngành Y tế và đã trình xin ý kiến của Bộ Y tế cũng như các Bộ ngành liên quan (Bộ KHĐT và Bộ TC).