Alternative flash content

Requirements

logo chinh phu
BoNgoaiGiao
BYT
OECD
IHP
AEF
PAHI

THÔNG BÁO

SKĐS - Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới, đư...
Viết bởi: PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ HTQT   &n...
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017 - 201926/07/201...
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

VIDEO HOẠT ĐỘNG

Video
Cột mốc số 2: Nghiên cứu đánh giá mức độ hài hòa và tuân thủ của hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) trong lĩnh vực Y tế

Bản báo cáo về tính hài hòa và tuân thủ trong lĩnh vực Y tế  đã được thực hiện bởi nhóm chuyên gia gồm ông Ron van Konkelenberg (EC), ông Lê Đức Chung và ông Phùng Văn Quân (Bộ KHĐT) trong giai đoạn từ ngày 17/12/2009 đến 6/4/2010. Mục đích của nghiên cứu này là (1) đánh giá mức độ hài hòa và tuân thủ của hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) trong lĩnh vực Y tế và (2) kiến nghị các phương án khả thi và linh hoạt cho giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm khắc phục những khó khăn phát sinh và đề xuất phương pháp giám sát liên tục tính hài hòa và tuân thủ của HTKT trong phát triển ngành Y tế.

Bản báo cáo cuối cùng đã được tóm lược và trình Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Nhóm chuyên gia cũng sẽ tổ chức một hội thảo trong khoảng quý III năm 2010 nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu về tính hài hòa và tuân thủ trong hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực Y tế sử dụng báo cáo này như một cơ sở đầu vào.