Alternative flash content

Requirements

logo chinh phu
BoNgoaiGiao
BYT
OECD
IHP
AEF
PAHI

THÔNG BÁO

SKĐS - Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới, đư...
Viết bởi: PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ HTQT   &n...
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017 - 201926/07/201...
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

VIDEO HOẠT ĐỘNG

Video
Cột mốc số 1 : Bảng ma trận chi tiết các hoạt động của nhà tài trợ trên cơ sở hàng năm theo một hình thức đã được thống nhất. Mục đích của cột mốc số 1 là cung cấp một bức tranh tổng thể tất cả các dự án về y tế được quốc tế hỗ trợ và đóng vai trò là một chỉ số đầu ra đóng góp cho quá trình lập kế hoạch Y tế của Việt Nam và đối tác.

Từ tháng 8/2009

Để thực hiện cột mốc này, nhóm làm việc bao gồm Vụ HTQT, Vụ KHTC (Bộ Y tế) và Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại VN đã đề xuất quy trình thực hiện với 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Xây dựng ma trận dưới định dạng file excel (mẫu thu thập thông tin), sau đó thử nghiệm việc thu thập thông tin với một số nhà tài trợ quan tâm, đồng thời cũng tham vấn ý kiến của các ĐTPT về hình thức của bản ma trận.

Giai đoạn 2: Khi tất cả thông tin về hoạt động các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ đã được thu thập đầy đủ, bản excel ma trận sẽ được xây dựng thành một cơ sở dữ liệu tổng hợp dưới dạng phần mềm. Dữ liệu sẽ được lưu trữ dưới định dạng mẫu/bảng biểu với những thông tin phục vụ cho mục đích lập kế hoạch như số lượng các dự án, tổng ngân sách cho mỗi dự án, phân loại dự án, cơ quan hoặc nhóm nhà tài trợ chịu trách nhiệm, ODA, dạng hỗ trợ, phân bổ ở cấp trung ương hay địa phương, phân bổ theo khu vực địa lý, v.v...

Giai đoạn 3: Công bố cơ sở dữ liệu trên trang web chính thức của Bộ Y tế và của HPG. Từ đó nhà tài trợ và các cơ quan cấp TƯ cũng như địa phương của VN có thể ghé thăm trang web để lấy thông tin về hỗ trợ y tế của các ĐTPT, đảm bảo tính minh bạch và cởi mở trong viện trợ quốc tế. Bên cạnh đó, trang web cũng cung cấp các văn bản pháp lý về công tác hợp tác quốc tế trong y tế cũng như các văn bản trình bày về tình hình phát triển của lĩnh vực Y tế và Việt Nam nói chung, các chính sách của các nhà tài trợ và kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án Y tế.

Giai đoạn 4: Duy trì và cập nhật thông tin của bảng cơ sở dữ liệu và trang web. Các thông tin trong cơ sở dữ liệu này là các chỉ số giúp cho công tác lập kế hoạch của nhà tài trợ và các cơ quan hoạch định chính sách, từ đó giúp Bộ Y tế có phản hồi tốt hơn đến mối quan tâm đang ngày càng tăng trong lĩnh vực quản lý và điều phối các chương trình/dự án hợp tác quốc tế của ngành. Theo kinh nghiệm học hỏi từ các bộ ngành khác, chúng tôi ước tính chi phí xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu này vào mức khoảng 30.000 USD. Chúng tôi hy vọng sẽ có được một cơ sở dữ liệu đầy đủ, thân thiện với người sử dụng, dễ dàng cập nhât để giúp sử dụng các nguồn lực bên ngoài một cách hữu hiệu nhất.

Họp nhóm chủ chốt tại Vụ HTQT:

Ngày 2 tháng 7 năm 2009

Nhóm nghe trình bày về cấu trúc, các chỉ số và các giai đoạn xây dựng bảng ma trận, thảo luận về các điều khoản đề cập trong bảng ma trận, tính khả thi của các ý kiến đóng góp, quá trình và khung thời gian thực hiện. Sau cuộc họp, Vụ HTQT và WHO đã có một số phiên làm việc về đường hướng phát triển bảng ma trận, với khoảng 30 chỉ số ban đầu.
Thành phần tham gia: WHO, USAID, Vụ HTQT, Vụ KHTC

Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Nhóm nghe chia sẻ kinh nghiệm từ UNFPA về công tác thực hiện cơ sở dữ liệu tương tự tại Nepal, thống nhất các nội dung của bảng ma trận để gửi cho các ĐTPT nhằm cùng đưa ra ý kiến về sự liên kết giữa cột mốc số 1 và số 6.

Sau 3 lần rà soát và sửa đổi, các chỉ số của bảng ma trận giảm từ 30 xuống còn 20. Lúc đầu, bảng ma trận chia các dự án làm 4 loại: dự án đã hoàn thành, dự án đang thực hiện, dự án đã được lập kế hoạch và dự án của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài (PCPNN). Tuy nhiên sau đó các đối tác đã đồng ý rằng chỉ dùng một dạng duy nhất cho tất cả các loại dự án. Từ đóng góp của các ĐTPT, bảng ma trận sẽ được nâng cấp thành cơ sở dữ liệu và đăng tải lên mạng.

Thành phần tham gia: ADB, UNFPA, USAID, WHO, EC, WB

Ngày 8 tháng 2 năm 2010

Phiên bản cuối cùng được thống nhất giữa các thành viên chủ chốt được trình Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến để phê duyệt. Dưới sự chỉ đạo và đề nghị của Thứ trưởng, Vụ HTQT cùng làm việc với Vụ KHTC để chỉnh sửa bảng ma trận một lần nữa. Thông tin về khoản chi dự kiến và khoản chi thực tế hàng năm được bổ sung vào bảng ma trận. Vào ngày 8 tháng 2, Thứ trưởng đã thông qua bảng ma trận và Vụ HTQT tiến hành gửi bảng ma trận cùng với lá thư chính thức từ Thứ trưởng đến các ĐTPT để lấy thông tin.

Tháng 3 – tháng 6 năm 2010

Sau khi gửi bảng đến 27 ĐTPT, Bộ Y tế nhận được 24 phản hồi với thông tin về 265 chương trình/dự án. Một số chỉ số đã được đưa vào phân tích như chi phí tổng cho từng cấp, từng cơ quan quản lý, từng loại viện trợ, từng khu vực... Các số liệu phân tích ban đầu đã cho thấy một số khó khăn như: thông tin chưa đầy đủ về kinh phí phân bổ theo các năm của dự án, về ngân sách dự kiến với giải ngân thực tế hàng năm; thiếu hụt thông tin viện trợ cho mỗi khối ngành Y tế. Vụ HTQT đã lên kế hoạch làm việc với các chuyên gia trong nước và nước ngoài để cùng phát triển hình thức của bảng ma trận với mục tiêu giúp thu thập thông tin hiệu quả hơn, mang lại một bức tranh tổng thể về tình hình viện trợ cho Y tế. Bước tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục lọc dữ liệu và chuyển tới các đối tác để kiểm tra, sau đó sẽ tổ chức một hội thảo để Trình bày kết quả phân tích bước đầu và mối liên quan với kế hoạch y tế 5 năm bên cạnh đó sẽ đưa ra những hướng dẫn cụ thể và hoàn chỉnh cho các đối tác phát triển để hoàn thành cơ sở dữ liệu.

Từ tháng 9 năm 2010

Sau cuộc họp về cột mốc số 1 và bảng ma trận vào ngày 8/9/2010, Ban thư ký HPG đã tổng hợp các ý kiến đóng góp của ĐTPT thành một bảng ma trận hoàn chỉnh cuối cùng để đưa ra để phê duyệt chính thức tại cuộc họp HPG quý 3 do Thứ trưởng Tiến chủ trì ngày 23/9/2010. Bảng ma trận hiện đang được các đối tác điền thông tin và dự kiến BTK HPG sẽ có cơ sở dữ liệu để phân tích trong vòng 1 tháng trước khi cuộc họp HPG cuối cùng trong năm 2010 diễn ra vào tháng 12.