Alternative flash content

Requirements

logo chinh phu
BoNgoaiGiao
BYT
OECD
IHP
AEF
PAHI

THÔNG BÁO

SKĐS - Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới, đư...
Viết bởi: PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ HTQT   &n...
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017 - 201926/07/201...
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

VIDEO HOẠT ĐỘNG

Video
Quy trình này nhằm quy định thống nhất trình tự giải quyết thủ tục cho khách nước ngoài vào Việt Nam làm việc trong lĩnh vực y tế (sau đây gọi tắt là đoàn vào).
Nhóm 1: Đoàn vào thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm các đoàn cấp cao từ Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên.

Nhóm 2: Đoàn vào thuộc thẩm quyền phê duyệt của Lãnh đạo BYT, bao gồm các đoàn từ cấp Thứ trưởng hoặc tương đương trở xuống, các đoàn nằm ngoài khuôn khổ chương trình, dự án, hội nghị, hội thảo... đã được Lãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt.

Nhóm 3: Đoàn vào thuộc thẩm quyền giải quyết của Lãnh đạo Vụ HTQT, bao gồm các đoàn vào trong khuôn khổ các chương trình, dự án, hội nghị, hội thảo quốc tế... đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Sơ đồ quy trình:


DANH MỤC CÁC MẪU

Mẫu số 1 : Công văn của đơn vị xin phép BYT cho đoàn vào

Mẫu số 2    : Công văn của Vụ HTQT gửi các Vụ/Cục xin ý kiến chuyên môn

Mẫu số 3     : Tờ trình Lãnh đạo Bộ xin phép đoàn vào

Mẫu số 4    : Tờ trình Thủ tướng Chính phủ

Mẫu số 5 :Công văn của Vụ HTQT gửi Cục A18 xin visa cho khách

Mẫu số 6 : Công văn của Vụ HTQT thông báo cho đơn vị