Alternative flash content

Requirements

logo chinh phu
BoNgoaiGiao
BYT
OECD
IHP
AEF
PAHI

THÔNG BÁO

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017 - 201926/07/201...
SKĐS - Tại Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) năm 2017,...
The Country Coordinating Mechanism (CCM) of the Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFAT...
SKĐS - Trong hai ngày 23-24 tháng 2 năm 2017, Cuộc họp Nhóm Công tác Y tế trong khuôn ...
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

VIDEO HOẠT ĐỘNG

Video
Quy trình này quy định thống nhất trình tự tiến hành việc đón tiếp khách quốc tế trong các hoạt động đối ngoại tại cơ quan Bộ Y tế và tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Quy trình đón tiếp khách quốc tế được áp dụng cho việc đón tiếp khách quốc tế trong các hoạt động đối ngoại tại cơ quan Bộ Y tế/đơn vị trực thuộc Bộ Y tế có Lãnh đạo Bộ Y tế tham dự.

Phân loại hoạt động:

Hoạt động đối ngoại có sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Y tế bao gồm:

- Chuỗi sự kiện đối ngoại:

Đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế chính thức của Bộ Y tế.

- Các hoạt động đối ngoại đơn lẻ, gồm có:

+ Tiếp xã giao.

+ Hội đàm.

+ Tiệc chiêu đãi.

+ Các hoạt động chuyên môn có yếu tố quốc tế/các sự kiện quốc tế.