Alternative flash content

Requirements

logo chinh phu
BoNgoaiGiao
BYT
OECD
IHP
AEF
PAHI

THÔNG BÁO

SKĐS - Tại Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) năm 2017,...
The Country Coordinating Mechanism (CCM) of the Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFAT...
SKĐS - Trong hai ngày 23-24 tháng 2 năm 2017, Cuộc họp Nhóm Công tác Y tế trong khuôn ...
Ngày 22/2/2017, Cuộc họp Diễn đàn Sáng kiến Khoa học và Đời sống (LSIF) đã di...
Từ ngày 18/2-3/3, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra Hội nghị l...
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

VIDEO HOẠT ĐỘNG

Video
Hội nghị G20 đưa y tế vào trọng tâm nghị sự

Hội nghị G20 đưa y tế vào trọng tâm nghị sự

SKĐS - Tại Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) năm 2017, y tế trở thành nội dung được bàn thảo...

Call for Expression of Interest for the Global Fund Regional Artemisinin Initiative​, ​Malaria Grant 2018-2020 for Vietnam

The Country Coordinating Mechanism (CCM) of the Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) in Viet Nam...

Việt Nam nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của APEC về y tế

Việt Nam nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của APEC về y tế

SKĐS - Trong hai ngày 23-24 tháng 2 năm 2017, Cuộc họp Nhóm Công tác Y tế trong khuôn khổ cuộc họp Các Quan chức cao...

Cuộc họp lần thứ nhất Diễn đàn Sáng kiến Khoa học và Đời sống của APEC 2017

Cuộc họp lần thứ nhất Diễn đàn Sáng kiến Khoa học và Đời sống của APEC 2017

Ngày 22/2/2017, Cuộc họp Diễn đàn Sáng kiến Khoa học và Đời sống (LSIF) đã diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh...

  • Hội nghị G20 đưa y tế vào trọng tâm nghị sự

  • Call for Expression of Interest for the Global Fund Regional...

  • Việt Nam nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của APEC về y tế

  • Cuộc họp lần thứ nhất Diễn đàn Sáng kiến Khoa học và Đời sống của...

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO TRONG NƯỚC

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO NGOÀI NƯỚC

ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ