Alternative flash content

Requirements

logo chinh phu
BoNgoaiGiao
BYT
OECD
IHP
AEF
PAHI

THÔNG BÁO

SKĐS - Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên Bang Nga và Tổ chức Y tế Th...
Ngày 19/10/2017, được sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới, Cuộc họp Nhóm...
SKĐS - Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới, đư...
Viết bởi: PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ HTQT   &n...
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

VIDEO HOẠT ĐỘNG

Video
Hội nghị cấp Bộ trưởng toàn cầu lần thứ nhất về chấm dứt bệnh lao

Hội nghị cấp Bộ trưởng toàn cầu lần thứ nhất về chấm dứt bệnh lao

SKĐS - Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên Bang Nga và Tổ chức Y tế Thế giới, đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam do...

Cuộc họp Nhóm Đối tác Y tế tuyến tỉnh ngày 19/10/2017 tại Tp Hồ Chí Minh

Cuộc họp Nhóm Đối tác Y tế tuyến tỉnh ngày 19/10/2017 tại Tp Hồ Chí Minh

Ngày 19/10/2017, được sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới, Cuộc họp Nhóm Đối tác Y tế tuyến tỉnh năm 2017 đã diễn ra...

Kỳ họp lần thứ 68 của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Vì một thế giới an toàn, bảo vệ những người dễ bị tổn thương

Kỳ họp lần thứ 68 của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Vì một thế giới an toàn, bảo vệ những người dễ bị tổn thương

SKĐS - Từ ngày 9 – 13/10/2017, Đoàn đại biểu Bộ Y tế tham dự kỳ họp lần thứ 68 của Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây...

Việt Nam tham dự Kỳ họp 68 của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương

Việt Nam tham dự Kỳ họp 68 của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương

SKĐS - Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế, đoàn đại...

  • Hội nghị cấp Bộ trưởng toàn cầu lần thứ nhất về chấm dứt bệnh lao

  • Cuộc họp Nhóm Đối tác Y tế tuyến tỉnh ngày 19/10/2017 tại Tp Hồ Chí...

  • Kỳ họp lần thứ 68 của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Vì một thế...

  • Việt Nam tham dự Kỳ họp 68 của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO TRONG NƯỚC

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO NGOÀI NƯỚC

ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ