Họp nhóm Đối tác y tế quý IV năm 2016 và triển khai kế hoạch 5 năm 2016-2020

Ngày 11/01/2017 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp nhóm đối tác y tế (HPG) với chủ đề “Kế hoạch hành động nhằm thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) liên quan đến y tế gắn kết với Kế hoạch 5 năm ngành y tế.” HPG lần này diễn ra dưới sự...
Để lại bình luận của bạn

Tin liên quan

Hotline tư vấn

 +84 24 62732192