Tiêu điểm

ĐSQ Việt Nam ở nước ngoài

Thứ tư, 15/02/2017 01:05:03 CH

Theo Trang Thông tin điện tử Bộ Ngoại giao Việt Nam http://omw.mofa.gov.vn​

CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG​

1. Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Asean​

2. Đại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a (Canberra)

3. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pớt (Perth)

4. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xít-ni (Sydney)

5. Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét (Dhaka)

6. Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nêy (Darussalam)

7. Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia (Phnompenh)

8. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bát-tam-bang (Campuchia)

9. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xi-ha-núc-vin (Campuchia)

10. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Hoa

11. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc)

12. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng-công (Trung Quốc)

13. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc)

14. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)

15. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc)

16. Đại sứ quán Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc

17. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ

18. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bom-bay (Ấn Độ)

19. Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a

20. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

21. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka - Nhật Bản

22. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka - Nhật Bản

23. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

24. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-băng (Lào)

25. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xế (Lào)

26. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va-na-khét (Lào)

27. Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a

28. Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ

29. Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma

30. Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân

31. Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kit-xtan

32. Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin

33. Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên

34. Đại sứ quán Việt Nam tại Xinh-ga-po

35. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

36. Đại sứ quán Việt Nam tại Ka-dắc-xtan

37. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn-kèn (Thái Lan)

38. Vănphòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

39. Đại sứ quán Việt Nam tại Xri-Lanca

CHÂU PHI​

TRUNG ĐÔNG​

​​CHÂU ÂU​​

54. Đại sứ quán Việt Nam tại Áo

55. Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút

56. Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ

57. Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri

58. Đại sứ quán Việt Nam tại Séc

59. Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch

60. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh

61. Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan

62. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

63. Phái đoàn​ Việt Nam tại Giơ-ne-vơ

64. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức

65. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt(Đức)

66. Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri

67. Đại sứ quán Việt Nam tại Italy

68. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan

69. Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni

70. Đại sứ quán Việt Nam tại Na uy

71. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

72. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ê-ka-tơ-rin-bua(Nga)

73. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vla-đi-vô-xtốc(Nga)

74. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha

75. Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển

76. Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ

77. Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

78. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kì

79. Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na

80. Đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan

81. Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp

82. Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-ki-a

83. Phái đoàn thường trực Việ​t Nam tại Unesco

CHÂU MỸ

 

Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0