Diễn đàn Bảo hiểm Y tế Toàn cầu 2017 “Tuyên bố Tokyo về Bảo hiểm Y tế Toàn dân: Tất cả cùng nhau thúc đẩy tiến độ hướng tới UHC”

Chúng tôi, những người đồng tổ chức Diễn đàn Bảo hiểm Y tế Toàn dân (UHC), tái khẳng định cam kết đẩy nhanh tiến độ hướng tới UHC và đạt được sức khỏe cho tất cả mọi người, cho dù họ là ai, ở bất kỳ đâu, vào năm 2030.

Tin liên quan

Hotline tư vấn

 +84 24 62732192