Tiêu điểm

Danh sách chủ đề "tien si"

Học bổng Tiến sĩ y khoa liên kết giữa Đại học Giao thông Thượng Hải & Đại học Hebrew (Israel)

 Học bổng Tiến sĩ y khoa liên kết giữa Đại học Giao thông Thượng Hải & Đại học Hebrew (Israel)

Chương trình Tiến sĩ y khoa liên kết giữa Trường Y khoa, Đại học Giao thông Thượng Hải và Trường Y khoa, Đại học Hebrew (Israel). Chương trình sẽ kéo dài trong vòng 4-5 năm nghiên cứu và thực hiện...