Tiêu điểm

Danh sách chủ đề "Ireland"

Học Bổng IDEAS của chính phủ Ireland niên khóa 2020-2021

 Học Bổng IDEAS của chính phủ Ireland niên khóa 2020-2021

Đại sứ quán Ireland xin thông báo Học bổng chính phủ Ireland thuộc chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland - Việt Nam (IDEAS) dành cho các ứng viên Việt Nam theo học thạc sĩ tại các Trường...