Tiêu điểm

Danh sách chủ đề "Hội nghị G20 đưa y tế vào trọng tâm nghị sự"

Hội nghị G20 đưa y tế vào trọng tâm nghị sự

 Hội nghị G20 đưa y tế vào trọng tâm nghị sự

SKĐS - Tại Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) năm 2017, y tế trở thành nội dung được bàn thảo tại chương trình nghị sự, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu...