Tiêu điểm

Danh sách chủ đề "Cong hoa Maurice"

Học bổng quản lý dự án phần mềm MSc tại Cộng hòa Maurice năm học 2020

 Học bổng quản lý dự án phần mềm MSc tại Cộng hòa Maurice năm học 2020

Khóa học Quản lý Dự án Phần mềm MSc (bán thời gian) tại Đại học Mauritius, Reduit, Cộng hòa Mauritius sẽ bắt đầu vào tháng 8 năm 2020, dành cho sinh viên tốt nghiệp các ngành liên quan đến công nghệ...