Tiêu điểm

Danh sách chủ đề "2019"

Cuộc họp Nhóm Đối tác y tế cuối năm 2019

 Cuộc họp Nhóm Đối tác y tế cuối năm 2019

Ngày 18/12/2019 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Nhóm Đối tác y tế cuối năm 2019 với chủ đề “Công nghệ và các giải pháp sáng tạo cho Mục tiêu Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”. TS. Trương Quốc Cường, Thứ...

Khởi động chương trình hợp tác y tế giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế thế giới tài khóa 2018-2019

 Khởi động chương trình hợp tác y tế giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế thế giới tài khóa 2018-2019

Ngày 24/01/2018, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức Hội nghị khởi động chương trình hợp tác y tế giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế thế giới tài khóa 2018-2019