Chiến lược Tài chính Y tế Việt Nam giai đoạn 2016-2025

Ngày 19/04/2017, tại Hà Nội diễn ra Cuộc họp nhóm đối tác y tế (HPG) chủ đề “Chiến lược Tài chính Y tế Việt Nam giai đoạn 2016-2025".
Để lại bình luận của bạn

Tin liên quan

Hotline tư vấn

 +84 24 62732192