Tiêu điểm

Các tỉnh, thành phố

Thứ tư, 15/02/2017 01:05:03 CH

Cần Thơ
 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cao Minh Chu

Phó Giám đốc

 

 

Lý Hồng Khiêm

PP. KHTC

0913816688

bslyhongkhiem@gmail.com 


Đà Nẵng
 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

BS.CKII. Ngô Thị Kim Yến

Giám đốc

 

 

ThS. Nguyễn Thị Nhã

CV. KHTC

05113897197
0905598595

toannt@danang.gov.vn


Hải Phòng
 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phạm Thu Xanh

Giám đốc

0313822788
0912148936

phamthuxanh@gmail.com

Đỗ Minh Nguyệt

CV. Nghiệp vụ Y

0313745503
0912278273

nguyetminhhp@gmail.com


TP HCM
 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

TS.BS. Tăng Chí Thượng

Phó Giám đốc

 

 
Lê Bích Châm CV phụ trách HTQT   bpdn.syt@tphcm.gov.vn


Bà Rịa - Vũng Tàu
 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

BS. Phạm Minh An

Giám đốc

 

 

BS. Nguyễn Thanh Phước

PP. Nghiệp vụ Y

0913729715

bsphuocvt@gmail.com

CN. Phạm Thị Thanh Hương

CV. Nghiệp vụ Y

0915357839

huongsytbrvt@gmail.com


Bình Định
 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

BSCKII. Lê Quang Hùng

Phó Giám đốc

 

 

CN. Nguyễn Thị Kim Uyên

CV. TCCB

0914218656

huongsytbrvt@gmail.com


Bình Thuận
 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Quốc Việt

Giám đốc

 

 


Cao Bằng
 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lục Văn Đại

 

 

 

Vương Thị Tuyên

TP. KHTC-CB Phụ trách

0915356134

khtcsytcb@gmail.com

Lương Duy Đông

PP. KHTC

0918099668

luongdong75@gmail.com

Nông Văn Hải

PP. KHTC

0915159277

haiytecb@gmail.com

Phạm Thị Thu Hương

PP. KHTC

0982829456

huongpt1980@gmail.com

Nông Thị Minh Huyền

CV. KHTC

0912973633

huyensamcb@gmail.com


Đắk Nông
 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Hà Văn Hùng

Phó Giám đốc

0979010999

havanhungsytdn@yahoo.com.vn

Trương Hy

TP. TCCB

0988159450

truonghykrn9@gmail.com

Nguyễn Trường Sinh

TP. KHNV

0916050805

sinhthuy7@gmail.com

Lê Duy Trường

TP. TCKT

0913484189

leduytruong.vn@gmail.com

Nguyễn Túy

TP. Nghiệp vụ Dược

0905060721

tuyn.syt@daknong.gov.vn

Nguyễn Trọng Sang

CV. TCCB

0942674848

sang.syt@gmail.com


Điện Biên
 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Triệu Đình Thành

Giám đốc

 

 

Nguyễn Hồng Thanh

PP. KHTC

0914255722
02303826351

nguyenhongthanh109@gmail.com


Gia Lai
 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyen Ngoc Loi

Tp. KHTC

0914.033.470

ngocloigl@gmail.com

Tao Quang Bich

PP. Nghiệp vụ Y

0988159450

truonghykrn9@gmail.com


Hà Giang
 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

BSCKII. Lương Viết Thuần

Giám đốc

 

 

BSCKII. Ngọc Thành Dũng

CVP

0942658868

ntdung.syt@hagiang.gov.vn

BSCKII. Nguyễn Bá Văn

TP. KHTC

0912363819

nbvan.syt@hagiang.gov.vn


Hà Nam
 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Quang Minh

Giám đốc

0904119705

 

Trần Văn Thành

PP. KHTH

0915038688

 

Trần Viết Hùng

TP. TCKT

0915445108

 

Ngô Văn Sâm

TP. TCCB

0904213747

 

Trương Thanh Phòng

TP. Nghiệp vụ Y

0982384389

 


Hà Tĩnh
 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Ngọc Châu

Giám đốc

 

 

Lê Quang Phong

TP. KHTC

0393892806
0913250547

khtc.syt@hatinh.gov.vn

Lệ Thị Thúy Hạnh

CV. KHTC

0393858359
0916527476

khtc.syt@hatinh.gov.vn


Hậu Giang
 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phan Thanh Tùng

Phó Giám đốc

0919313769

tungphanthanhdshg@yahoo.com.vn

Huỳnh Thanh Giang

Phó CVP

0917247494

ksgiangsythg@gmail.com


Khánh Hòa
 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Tấn Phùng

Phó Giám đốc

0583820182

letanphung@gmail.com

Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0