Tiêu điểm

Bộ Y tế

Thứ tư, 15/02/2017 01:05:03 CH

Vụ Bảo hiểm y tế

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ Kiêm nhiệm

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

Lê Văn Khảm

Phó Vụ trưởng

khamlevan@yahoo.com

Vũ Nữ Anh

Chuyên viên

vuanh.vu@gmail.com

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ Kiêm nhiệm

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

TS. Đặng Việt Hùng

Phó Vụ trưởng

 

Vũ Thị Hậu

Chuyên viên

haubyt@yahoo.com

Vụ Pháp chế

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ Kiêm nhiệm

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

TS. Nguyễn Huy Quang

Vụ trưởng

 

Nguyễn Gia Hậu

Chuyên viên

nguyengiahauvpc@gmail.com

ThS. Trần Thị Trang

Phó Vụ trưởng

trangmoh@yahoo.com

 

 

 

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em         

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ Kiêm nhiệm

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

Nguyễn Đức Vinh

Vụ trưởng

nguyen_ducvinh@yahoo.com

Đinh Văn Tài

Chuyên viên

bsvantai@gmail.com

Vụ Tổ chức cán bộ

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ Kiêm nhiệm

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

Phạm Văn Tác

Vụ trưởng

tacphamvan@yahoo.com

Nguyễn Lan Hương

Chuyên viên chính

huongnguyen_moh@yahoo.com

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ Kiêm nhiệm

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

ThS. Nguyễn Minh Tuấn

Vụ trưởng

ngmtuan@ymail.com

ThS. Phạm Minh Quân

Cán bộ đầu mối

phamminhquandtvt@gmail.com

Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ Kiêm nhiệm

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

Nguyễn Đình Anh

Vụ trưởng

dinhanh.ttkt@gmail.com

anhnd.ttkt@moh.gov.vn

Trần Thị Thu Nguyệt

Chuyên viên

thunguyettran@gmail.com

nguyetttt.ttkt@moh.gov.vn

Cục An toàn thực phẩm

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng Pháp chế Hội nhập

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

TS. Nguyễn Hùng Long

Phó Cục trưởng

nguyenhunglong1002@gmail.com

CN. Hoàng Thị Thanh Nhàn

CV. Pháp chế - HN

hoangthithanhnhan@vfa.gov.vn

Cục Công nghệ thông tin

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ Kiêm nhiệm

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

PGS. Trần Quý Tường

Cục trưởng

 

Trần Xuân Đà

Chuyên viên

tranda79@gmail.com

Cục Khoa học công nghệ và Ðào tạo

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ Kiêm nhiệm

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

TS. Ngô Minh Lợi

Phó Vụ trưởng

 

Phạm Thị Kim Thanh

Phó Chánh VP

thanhptk.k2dt@moh.gov.vn

Cục Phòng chống HIV, AIDS

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng ĐT-NCKH-HTQT

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long

Cục trưởng

longmoh@yahoo.com

ThS. Cao Thị Huệ Chi

TP. ĐT-NCKH-HTQT

chi.vaacmoh@gmail.com

Cục Quản lý Dược

Mô hình tổ chức HTQT: Phòng Pháp chế Hội nhập

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

Đỗ Văn Đông

Phó Cục trưởng

dongphuong3660@gmail.com

Vũ Thị Hiệp

TP. Pháp chế - HN

hiepfk@yahoo.com

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ Kiêm nhiệm

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê

Cục trưởng

khuebyt@yahoo.com

TS. Vương Ánh Dương

TP. QL Chất lượng

vuongad@gmail.com

Cục Quản lý Môi trường Y tế

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ Kiêm nhiệm

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

Nguyễn Thanh Hà

Phó Cục trưởng

haytdpvn@gmail.com

Phạm Thị Quỳnh Trang

Chuyên viên

quynhtrangphamvn@yahoo.com

Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ Kiêm nhiệm

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

GS. Phạm Vũ Khánh

Cục trưởng

 

Ngô Mạnh Vũ

Chuyên viên

nmvumoh@gmail.com

Cục Y tế Dự phòng

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ Kiêm nhiệm

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

ThS. Nguyễn Minh Hằng

Phó Cục trưởng

hang0907@gmail.com

ThS. Hoàng Minh Đức

TP. KHTC

duchmvn@yahoo.com

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Mô hình tổ chức HTQT: Vụ TCCB kiêm nhiệm

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

Đinh Huy Dương

Phó Cục trưởng

dinhhuyduong63@yahoo.co.uk

Công Thị Thu Hà

Chuyên viên

congthuha@gmail.com

Văn phòng

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ Kiêm nhiệm

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

Hà Anh Đức

Phó Chánh VP

ddha04@gmail.com

Đào Quang Vinh

Phó Trưởng phòng

vinhdq62@gmail.com

Thanh tra Bộ

Mô hình tổ chức HTQT: Cán bộ Kiêm nhiệm

Lãnh đạo Phụ trách

Chức vụ

Email

Cán bộ phụ trách

Chức vụ

Email

Đ/c. Đặng Văn Chính

Chánh Thanh tra

drchinhtn@gmail.com

Đ/c. Lê Thục Lan

Thanh tra viên

lanlethuc@yahoo.com

 

Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0