APEC 2017: Cuộc họp cao cấp về y tế và kinh tế đạt nhiều kết quả quan trọng

Ngày 24/8, tại TP Hồ Chí Minh, sau hai ngày làm việc, Cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về Y tế và Kinh tế trong khuôn khổ chương trình Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cao cấp (SOM 3) và các cuộc họp liên...

Tin liên quan

Hotline tư vấn

 +84 24 62732192